CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !

Tin nổi bật

Cho vay nặng lãi và những rủi ro khó lường
08/12/2014 | Kim Khéo

Nhu cầu vay tiền để kinh doanh, mua bán hoặc giải quyết những việc đột xuất ở người dân hiện nay là rất lớn. Trong khi đó, người dân muốn vay được vốn từ ngân hàng với lãi suất hợp lý, họ phải hoàn thành khá nhiều thủ tục về giấy vay, tài sản thế chấp, giấy tờ chứng minh thu nhập… Còn với vay ở bên ngoài, đa phần thì người cho vay không yêu cầu người vay phải có tài sản thế chấp hay chứng minh gì cả, việc cho vay thường dựa trên chữ tín, đặt lòng tin vào nhau, thông thường việc thoả thuận vay mượn được thực hiện bằng miệng, hoặc nếu có thì chỉ là những giấy tờ viết tay.


Các tin khác...

Thông tin hoạt động ngành

Nghĩa vụ tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản liền kề

Đất đai giữ một vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, là nơi để xây dựng nhà cửa, công trình, các khu vui chơi, giải trí, trường học, bệnh viện…, làm tư liệu thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi…, nhằm tạo ra của cải, vật chất nuôi sống con người, là cơ sở để con người tồn tại và phát triển. Xã hội và con người cũng ngày càng phát triển theo bước tiến của nền kinh tế thị trường đã làm cho giá trị của đất đai đối với đời sống xã hội ngày càng cao. Từ đó, việc tranh chấp về đất đai cũng phát sinh ngày càng nhiều và diễn biến hết sức phức tạp trên nhiều khía cạnh pháp lý khác nhau như: Tranh chấp về quyền sử dụng đất, tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất….


Những điểm mới về chế độ tài sản của vợ chồng trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có 9 Chương và 133 điều, có nhiều điểm mới so với Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, trong đó có điểm mới về chế độ tài sản của vợ chồng. Theo đó, chế độ tài sản của vợ chồng được quy định tại Mục 3, Chương III với 23 Điều (từ Điều 28 đến Điều 50).


Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động giám định tư pháp

Nhằm nắm bắt tình hình tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về giám định tư pháp và kết quả thực hiện hoạt động giám định tư pháp trên đia bàn tỉnh. Ngày 18 tháng 11 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 5648/KH-UBND về việc kiểm tra tổ chức và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.


Sở Tư pháp Bến Tre: Hướng dẫn một số vấn đề thường gặp trong công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Nhằm đảm bảo hoạt động ban hành văn bản trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp và đúng với quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường chất lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre; ngày 25 tháng 11 năm 2014, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 2165/STP-XDVB về việc hướng dẫn một số vấn đề thường gặp trong quá trình soạn thảo, ban hành văn bản.


Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thực hiện Quyết định số 2157/QĐ-BTP, ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch số 5875/KH-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bến Tre (sau đây gọi tắt là cuộc thi).


Các tin khác...