CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !

Tin nổi bật

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
08/04/2015 | HA

Ngày 15 tháng 3 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Nghị định này áp dụng đối với công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên, người yêu cầu công chứng và cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.


Các tin khác...

Thông tin hoạt động ngành

Quy định về mức thu phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)

Ngày 17 tháng 3 năm 2015, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2015 và thay thế Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT, Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT.


Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân – Vấn đề cần quan tâm

Pháp luật hôn nhân và gia đình quy định về vấn đề chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như hiện nay là rất cần thiết và có ý nghĩa thiết thực trong đời sống xã hội. Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.


UBND tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (viết tắt là XLVPHC) của các cơ quan, đơn vị và nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng vận dụng pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, công vụ về công tác thi hành pháp luật XLVPHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (viết tắt là cán bộ) trên địa bàn tỉnh, ngày 25 tháng 3 năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch số 1330/KH-UBND về tập huấn nghiệp vụ XLVPHC.


Chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng

Ngày 15 tháng 3 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Công chứng.


Bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Ngày 10 tháng 3 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC (viết tắt là Thông tư liên tịch số 04) hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP về việc bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo. Thông tư liên tịch số 04 hướng dẫn cách tính chi phí bồi hoàn; hội đồng xét chi phí bồi hoàn; trình tự xét chi phí bồi hoàn; quy trình trả và thu hồi chi phí bồi hoàn.


Các tin khác...