CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !

Thông tin hoạt động ngành

Ra tòa chỉ vì lối đi

Đứng trước vành móng ngựa, anh Thắng với ánh mắt ngân ngấn lệ, vẽ mặt đầy hối hận nhìn về phía gia đình đang ngồi trong phòng xét xử. Câu chuyện thương tâm bắt nguồn từ việc tranh chấp lối đi do chưa hiểu quy định của pháp luật.


Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày 07 tháng 4 năm 2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch số 1941/KH-UBND về kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Theo đó, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thông báo lịch kiểm tra đến các cơ quan, đơn vị được kiểm tra và phối hợp với sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đươc kiểm tra thực hiện việc báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị.


Ký kết hợp đồng lao động đối với người giúp việc gia đình

Ngày 07/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình. Nghị định này quy định một số quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động, lao động là người giúp việc gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.


Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ của luật sư

Ngày 07 tháng 4 năm 2014, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BTP quy định về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Thông tư này quy định về đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; xử lý luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; học phí tham gia lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; trách nhiệm của luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư đối với việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng; xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính (TTHC) và rà soát, đánh giá TTHC nhằm cụ thể hóa những quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Thông tư gồm 04 Chương, 16 Điều, bao gồm các nội dung hướng dẫn cụ thể việc đánh giá tác động của TTHC trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC; việc rà soát, đánh giá TTHC trong quá trình rà soát, đơn giản hóa TTHC.


Các tin khác...


Đăng nhập

Thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tư pháp

Niêm yết hộ tịch, Quốc tịch