CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !

Tin nổi bật

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
30/07/2015 | Kim Phượng
article thumbnail

Ngày 24 tháng 7 năm 2015, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 và triển khai Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 cho cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của 19 sở, ban, ngành tỉnh, 9 huyện, thành phố và 164 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ông Nguyễn Tấn Nhứt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Các tin khác...

Thông tin hoạt động ngành

Bến Tre - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 13/CT-TTg), ngày 13 tháng 7 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch số 3482/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mục đích nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC, đặc biệt là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC.


Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC, đặc biệt là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Bảo đảm sự  phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh. Ngày 13/7/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3482/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC.


Nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở

Luật Hòa giải ở cơ sở quy định những nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở như: (1) Tôn trọng sự tự nguyện của các bên; không bắt buộc, áp đặt các bên trong hòa giải ở cơ sở. (2) Bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và người cao tuổi. (3) Khách quan, công bằng, kịp thời, có lý, có tình; giữ bí mật thông tin đời tư của các bên, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 10 của Luật này. (4) Tôn trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng. (5) Bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. (6) Không lợi dụng hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên liên quan bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật hoặc trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý về hình sự.


Giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội

Ngày 01 tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 750/QĐ-TTg về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2015 và áp dụng đối với các khoản vay mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành. Quyết định này thay thế cho quy định tại Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội; khoản 2 và khoản 3, Điều 1, Quyết định số 1826/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.


Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực

Ngày 16/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, thay thế Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Điều 4 của Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; các quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch tại Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP được ban hành trên cơ sở bảo đảm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực; bảo đảm quyền, lợi ích của công dân; bảo đảm kế thừa những quy định còn phù hợp của pháp luật hiện hành về chứng thực; sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật về công chứng góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và tăng cường quản lý nhà nước về công tác chứng thực.


Các tin khác...