CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !

Tin nổi bật

Bến Tre phấn đấu kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo trong năm 2015 xuống còn 5,5%
19/03/2015 | Nhân Giang

Hiện nay, toàn tỉnh có 24.170 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 6,48% (hộ nghèo ở thành thị 1.382 hộ, chiếm 3,72%; hộ nghèo ở nông thôn 22.788 hộ, chiếm 6,78%); có 21.425 hộ cận nghèo, chiếm 5,75% và 6.365 hộ có thu nhập từ 150% - 150% chuẩn hộ nghèo, chiếm 1,71%. Trong đó, còn 02 xã có tỉ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20% (như xã An Hiệp, An Đức, huyện Ba Tri); 23  xã có tỉ lệ hộ nghèo từ 10% đến dưới 15%; 31 xã có tỉ lệ hộ nghèo từ 7% đến dưới 10%; 108 xã có tỉ lệ hộ nghèo dưới 7%. Đặc biệt là phường 2, thành phố Bến Tre không có hộ nghèo và hộ cận nghèo.


Các tin khác...

Thông tin hoạt động ngành

Bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Ngày 10 tháng 3 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC (viết tắt là Thông tư liên tịch số 04) hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP về việc bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo. Thông tư liên tịch số 04 hướng dẫn cách tính chi phí bồi hoàn; hội đồng xét chi phí bồi hoàn; trình tự xét chi phí bồi hoàn; quy trình trả và thu hồi chi phí bồi hoàn.


Một số điểm mới cần lưu ý khi cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch

Ngày 16/2/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch (sau đây gọi là Nghị định số 23/2015/NĐ-CP).


Quy định về chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2015 và bãi bỏ Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


Các tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình cần vận động xóa bỏ hoặc cấm áp dụng

Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2015.


Sở Tư pháp Bến Tre: Phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong lĩnh vực tư pháp đến năm 2020

Nhằm phát động, hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi theo Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 758/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại trong năm 2015 và những năm tiếp theo, tạo động lực mạnh mẽ đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao; ngày 02 tháng 3 năm 2015, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký ban hành Kế hoạch số 380/KH-STP phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong lĩnh vực tư pháp đến năm 2020.


Các tin khác...