CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !

Tin nổi bật

Sở Tư pháp Bến Tre long trọng tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tư pháp
01/09/2015 | Mỹ Thanh
article thumbnail

Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2015, Sở Tư pháp Bến Tre long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2015) và 38 năm ngày thành lập ngành Tư pháp Bến Tre (15/6/1977-2015). Đến tham dự buổi Lễ có ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Trương Duy Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Trần Dương Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thành ủy thành phố Bến Tre; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp qua các thời kỳ; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và một số công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


Các tin khác...

Thông tin hoạt động ngành

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015

Thực hiện Công văn số 2788/BTP-PBGDPL ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4270/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2015 tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015 (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật).


Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân

Thực hành tiết kiệm được Đảng và Nhà nước ta xác định là “quốc sách” và đã được quy định rõ tại Điều 56 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 “Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước”. Để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quốc hội đã thông qua Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, thay thế Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014. Theo đó, tại Mục 8 Chương 2 của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.


Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 31 tháng 07 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.


Hội nghị tổng kết Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và công tác cải cách Tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015

article thumbnail

Sáng ngày 18 tháng 8 năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 và tổng kết thực hiện công tác Cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015. Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Tỉnh đoàn, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư; các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thành ủy.


Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam

Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015), đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; qua đó giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp Bến Tre, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Giám đốc Sở Tư pháp đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Ngành.


Các tin khác...